Dundermyrens Nalle med nya ägare Mats Persson
från Vålberg.