Dixi VG i Karlskoga                                                                                             Dixi 5 mån