Dust 11 Månader                                                                       Dundermyrens Dust 7 Månader


Dust med en tjur skjuten på stånd.