Valpkullar på gång 2018-19

                                                                       

SJCH FI JCH Onnivaaran Bingo Kv 9/9

Kommer paras med

Ståndfast Alfons kv 8/8. planerad parning Jan-Feb -19

SJCH Dundermyrens Anni kv7/10.Parad med Ståndfast Calle idag 31 Oktober.